TERMENI DE UTILIZARE ȘI POLITICA DE CONFIDENTIALITATE – data ultimei actualizari 21.05.2018
Cititi cu atentie Termenii de Utilizare si Politica de Confidentialitate inaintea utilizarii acestui site. Prin utilizarea acestui site, sunteti de acord cu acesti Termeni de Utilizare și Politica de Confidentialitate. Este posibil sa actualizam Termenii si/sau Politica de Confidentialitate cu noi informatii si/sau in conformitate cu noi reglementari aplicabile, astfel va rugam verificati data ultimei actualizari.

Nu garantam folosirea fara erori a siteului, iar compania noastra nu este raspunzatoare daca siteul nu poate fi accesat la un moment dat. Accesul poate fi restrictionat din cand in cand pentru activitati de mentenanta sau pentru a introduce noi optiuni.

Suntem detinatorii drepturilor de proprietate intelectuala asupra acestui site (baza de date, design si informatii). Informatiile si imaginile de pe site sunt proprietatea noastra sau a licentiatorilor, asa cum este indicat. Nu aveti dreptul sa folositi nicio parte din aceste materiale pentru scopuri comerciale, fara acordul nostru scris.
Vom folosi datele personale furnizate direct de dvs prin solicitarea ofertei cu privire la achizitionarea unei Proprietati in cadrul Proiectului New Point dezvoltat de Societate in conformitate cu Politica de Confidentialitate si reglementarile aplicabile.

Putem folosi datele personale furnizate direct de dvs prin transmiterea consimtamantului sau prin abonarea la newsletterul Point Development SRL, în scop de marketing direct, pentru a va transmite updateuri si materiale cu privire la proiectele SC TRIPLE LIVING RO SRL doar in conformitate cu Politica de Confidentialitate si in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.
Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate de SC TRIPLE LIVING RO SRL în mod direct, precum si prin intermediul urmatoarelor terte persoane: furnizorul serverului si serviciilor IT, furnizorul serviciilor de e-mail.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate de SC TRIPLE LIVING SRL pe serverul mail.triple-living.ro atat timp cat dvs. ramaneti abonat la newsletterul societatii.
Dvs, in calitate de persoana vizata aveti urmatoarele drepturi:
(i). dreptul de acces la date – aveți dreptul să obțineți o confirmare a procesării sau nu a datelor dvs. personale, precum și accesul la astfel de date personale; în același timp, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul procesării; pentru orice alte copii solicitate de dvs., SC TRIPLE LIVING SRL poate percepe o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative; dacă introduceți aplicația în format electronic și dacă nu solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate în formatul electronic utilizat in mod curent de societate;
(ii).dreptul la rectificare – aveți dreptul să obțineți rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete;
(iii).dreptul de a șterge datele – aveți dreptul să obțineți ștergerea datelor dvs. personale fără întârzieri nejustificate;
(iv).dreptul de a restricționa procesarea – aveți dreptul să obțineți restricționarea prelucrării dacă vă aflați în oricare dintre următoarele cazuri: (i) contestați acuratețea datelor personale; (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor dvs. personale, solicitând în schimb restricția de utilizare a acestora; (iii) SC TRIPLE LIVING RO SRL nu mai solicită prelucrarea datelor cu caracter personal, însă le solicitați pentru atestarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
(v).dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul să primiți datele dvs. personale într-un format structurat care este utilizat în prezent și poate fi citit în mod automat și să poată transmite aceste date personale unui alt operator în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, puteți solicita companiei SC TRIPLE LIVING RO SRL să vă transfere datele personale direct unui alt operator atunci când este posibil din punct de vedere tehnic;
(vi).dreptul de opoziție – aveți dreptul de opoziție, din motive legate de situația dvs. particulară, în orice moment, la prelucrarea datelor dvs. personale;
(vii).dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
(viii).dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Pentru orice intrebari sau cereri referitoare la datele dvs. cu caracter personal, inclusiv in vederea exercitarii drepturilor pe care le aveti, astfel cum sunt acestea mentionate in cadrul prezentei politici de confidentialitate (e.g. solicitare unei copii a datelor cu caracter personal, modificare, stergere), ne puteti contacta la adresa: info@triple-living.ro
SC TRIPLE LIVING RO SRL va furniza informatiile in format electronic atunci cand este posibil, cu exceptia cazului in care solicitati un alt format.
Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si masuri luate in exercitarea de catre dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de SC TRIPLE LIVING RO SRL gratuit. Cu toate acestea, in cazul in care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, SC TRIPLE LIVING RO SRL poate: (i) fie sa perceapa o taxa tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate; (ii) fie sa refuze sa dea curs cererii.

Dacă nu mai doriți ca datele dumneavoastră să fie prelucrate, puteți oricând sa va retrageti consimtamantul, fie prin accesarea linkului “unsubscribe” din orice e-mail pe care îl primiți de la SC TRIPLE LIVING RO SRL fie prin accesarea acestuia direct pe site-ul nostru. De asemenea puteti solicita aceste lucruri contactându-ne la următoarea adresă de e-mail: info@triple-living.
Va rugam sa aveti in vedere ca retragerea consimtamantului nu afecteaza in niciun fel legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.Vom utiliza e-mailurile dvs. doar pentru propriile noastre scopuri de marketing și nu vom furniza datele unei terțe persoane, cu exceptia celor prevazute in prezenta.

Vom folosi informațiile pe care ni le furnizați pentru a fi în legătură cu dvs. și pentru a oferi informatiile solicitate, actualizări și materiale de marketing.
Ne vom asigura că protejăm toate datele si vom folosi e-mailul doar ca instrument de marketing. Toate celelalte informații, cum ar fi numele, numărul de telefon sau adresa, nu sunt obligatorii pentru a fi în contact cu SC TRIPLE LIVING RO SRL.
Daca aveti intrebari sau comentarii cu privire la Termenii de Utilizare si/ sau Politica de Confidentialitate, ne puteti contacta la:
info@triple-living.ro sau la telefon +4021 315 53 07.

Cere oferta
Cere Oferta